คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ (02)529 3914

FAQs คำถามที่พบบ่อยความสำคัญสามารถดูรายละเอียดคุณสมบัติของแต่ละรอบได้ที่ http://ent.vru.ac.th
เปิดเทอม โดยกองพัฒนานักศึกษาจะนัดประชุมชี้แจงรายละเอียดกับนักศึกษากู้ยืมทั้งรายใหม่และรายเก่า ในวันปฐมนิเทศใหม่ ดังนั้นให้น้องๆ สำรองค่าเทอมหรือค่าลงทะเบียนก่อน
ได้ สามารถเช่าจัดงานแต่งงาน งานเลี้ยง หรือใช้ถ่ายละครได้ ติดต่อสอบถามข้อมูลการเช่าพื้นที่ได้ที่ งานทรัพย์สินและรายได้ โทร. 02-529-0674-7 ต่อ 445 หรือ 02-529-3063
หมายเลขโทรศัพท์ 02-529-0674-7 โทรสาร 02-529-2580 หรืออีเมล์ presoffice@vru.ac.th หรือทาง Facebook งานสื่อสารองค์กรวไลยอลงกรณ์, เพจ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ นอกจากนี้ยังมีช่องทางอื่นๆ ให้สามารถติดตามข้อมูลข่าวสารได้ IG:vru_valaya, Twitter: vru_valaya, Youtube: vru channel