บุคลากร

ทำเนียบอาจารย์อาวุโส

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

พ.ศ. 2561

เกษียณอายุราชการ

พ.ศ. 2559

เกษียณอายุราชการ

พ.ศ. 2558

เกษียณอายุราชการ

พ.ศ. 2557

เกษียณอายุราชการ

พ.ศ. 2556

เกษียณอายุราชการ

พ.ศ. 2554

เกษียณอายุราชการ

พ.ศ. 2553

เกษียณอายุราชการ

พ.ศ. 2552

เกษียณอายุราชการ

พ.ศ. 2551

เกษียณอายุราชการ

พ.ศ. 2550

เกษียณอายุราชการ
0%
Drag View Close play