อาจารย์ประจำ

สาขาวิชาทัศนศิลป์

Bachelor of Fine and Applied Arts Program in Visual Arts

กรรมการสาขา

ผศ.เดือนฉายผู้ชนะ ภู่ประเสริฐ

การศึกษา

 • ศ.ม.

  มหาวิทยาลัยศิลปากร

 • ศ.บ.

  มหาวิทยาลัยศิลปากร

ผลงานวิชาการอื่นๆ

 1. งานสร้างสรรค์

  พลังแห่งดิน

  พลังแห่งดิน/2561

 2. งานสร้างสรรค์

  นิทรรศการ “On My Way” โดยศิษย์เก่ารุ่นที่ 54 คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

  แผ่นพับผลงาน

 3. งานสร้างสรรค์

  นิทรรศการ “On My Way” โดยศิษย์เก่ารุ่นที่ 54 คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

  แผ่นพับผลงาน

 4. งานสร้างสรรค์

  โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ด้านศิลปะ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป

  แผ่นพับผลงาน

 5. งานสร้างสรรค์

  นิทรรศการ "Four vision action 10"

  แผ่นพับผลงาน

 6. งานสร้างสรรค์

  โครงการอัครศิลปินเหนือเกล้า

  สูจิบัตรอัครศิลปินเหนือเกล้า

 7. งานสร้างสรรค์

  โครงการปฏิบัติการสัมนาเชิงปฏิบัติการทัศนศิลป์และนิทรรศการนานาชาติ ครั้งที่ 12

  สูจิบัตรนิทรรศการ

 8. งานสร้างสรรค์

  ได้รับคัดเลือกนักวิจัยดีเด่น

  -

 9. งานสร้างสรรค์

  โครงการจัดแสดงนิทรรศการศิลปกรรมโดยกลุ่ม FOUR VISIONS ครั้งที่ 8

  สูจิบัตรนิทรรศการศิลปกรรมโดยกลุ่ม FOUR VISIONS ครั้งที่ 8

 10. งานสร้างสรรค์

  นิทรรศการศิลปกรรม After to After

  สูจิบัตรนิทรรศการศิลปกรรม After to After

 11. งานสร้างสรรค์

  ทุนสร้างสรรค์ศิลปกรรมศิลป์ พีระศรี ครั้งที่ 13 ประจำปี 2557

  สูจิบัตรนิทรรศการทุนสร้างสรรค์ศิลปกรรมศิลป์ พีระศรี ครั้งที่ 13 ประจำปี 2557

 12. ตำรา

  ออมสิน Art Collection of Dr.Wudhipong Kittitanasuan

  ออมสิน Art Collection of Dr.Wudhipong Kittitanasuan/ ฉบับที่ 1/ 2556

การพัฒนาตนเอง

 1. โครงการศึกษาดูงานปฎิบัติการสร้างสรรค์ศิลปะ แลกเปลี่ยนทัศนะทางศิลปะ ณ ประเทศญี่ปุ่น
 2. โครงการแสดงพื้นที่ศิลปะริมน่าน
 3. โครงการสัมนาเชิงปฏิบัติการทัศนศิลป์และนิทรรศการนานาชาติ ครั้งที่ 12
 4. เข้าอบรมหลักสูตร ทำผลงานวิชาการอย่างไรให้เสร็จเร็ว และครั้งเดียวผ่าน ครั้งที่ 3
 5. เข้าอบรมหลักสูตร ทำผลงานวิชาการอย่างไรให้เสร็จเร็ว และครั้งเดียวผ่าน ครั้งที่ 3
 6. หลักสุตร ทำผลงานวิชาการอย่างไรให้เสร็จเร็วและครั้งเดียวผ่าน ครั้งที่ 2 วันที่ 29 - 31 สค 59
 7. อบรมหลักสูตร ทำผลงานวิชาการอย่างไรให้เสร็จแล้ว และครั้งเดียวผ่าน วันที่ 10 มิย 59
 8. ทำผลงานวิชาการอย่างไรให้เสร็จเร็วและครั้งเดียวผ่าน
 9. โครงการปฏิบัติการ "KMUTNB INTERNATIONAL ART AND DESIGN WORKSHOP 2016"
 10. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร "คณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา รุ่นที่ 2"
 11. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการระบบฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพการศึกษา (CHE QA ONLINE SYSTEM) ประจำปีการศึกษา 2558 รุ่นที่ 2
 12. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างสรรค์ ครั้งที่ 10
 13. โครงการปฏิบัติการ ART AND DESIGN WORKSHOP 2015 KMUTNB
 14. การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 60 ประจำปี 2557
 15. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างสรรค์ศิลปกรรมนานาชาติ ครั้งที่ 9
 16. โครงการปฏิบัติการสร้างสรรค์งานศิลป์ "Krabi Art Workshop for Andaman Museum 2013"
0%
Drag View Close play