อาจารย์อาวุโส

ผศ.อิทธิ คำเพราะ

ittikam@gmail.com

การศึกษา

  • Master of Sciences ( Human Settlements Development Planning)(M.Sc.(HSD))

    Asian Institute of Technology

0%
Drag View Close play