อาจารย์ประจำ

ผศ.ประพันธ์พงษ์ ชิณพงษ์

การศึกษา

 • ศ.ม. (ทัศนศิลป์)

  มหาวิทยาลัยศิลปากร

 • ศ.บ.

  มหาวิทยาลัยศิลปากร

ผลงานวิชาการอื่นๆ

 1. งานสร้างสรรค์

  tmName

  tmBook

 2. งานสร้างสรรค์

  Friend zone no.2

  โครงการเทศกาลศิลปะนานาชาติ สงขลา

 3. งานสร้างสรรค์

  Friend Zone no.1

  THE 3rd INTERNATIONAL ART &DESIGNS 2021

 4. งานสร้างสรรค์

  The End

  ADA International art, Design and Architecture Exhibition 2021

 5. งานสร้างสรรค์

  Globalization

  ADA International art, Design and Architecture Exhibition 2021

 6. งานสร้างสรรค์

  The Last Day

  The 3rd Asian graphic arts competition and Exhibition viet nam 2020

 7. งานสร้างสรรค์

  The infant

  15 International Art Festival & workshop in Thailand 2020

 8. งานสร้างสรรค์

  The Relationship

  6th INDONESIA INTERNATIONAL PRINT TRIENNIAL ,JAKATA,April 24th 2019

 9. งานสร้างสรรค์

  The Great Animal

  2019

การพัฒนาตนเอง

 1. "สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่" (ลูกไก่) รุ่นที่1
 2. อบรมบุคลากร หัวข้อ "สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย"
 3. ทบทวนแผนปฎิบัติการประจำปีงบประมาณ2562และจัดทำแผนแฏิบัติการของคณะมนุษย์ฯประจำปีงบประมาณ2563
 4. ทบทวนแผนปฎิบัติการประจำปีงบประมาณ2562และจัดทำแผนแฏิบัติการของคณะมนุษย์ฯประจำปีงบประมาณ2563
 5. "พัฒนาศักยภาพบุคลากรใหม่"
 6. เกณฑ์มาตรฐานตัวบังชี้ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (IQA)
สาขาวิชา

อาจารย์ประจำสาขา

0%
Drag View Close play