อาจารย์อาวุโส

อ.โอม จันทรเจริญ

ohm_c@yahoo.com

การศึกษา

  • บริหารการศึกษา (ค.ม. )

    จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

  • อังกฤษ (กศ.บ. )

    มศว.สงขลา

0%
Drag View Close play