อาจารย์ประจำ

ผศ.ประพันธ์พงษ์ ชิณพงษ์

การศึกษา

  • ศศ.ม.

    มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

  • กศ.บ.

    มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

สาขาวิชา

อาจารย์ประจำสาขา

0%
Drag View Close play