อาจารย์ประจำ

ผศ.ประพันธ์พงษ์ ชิณพงษ์

การศึกษา

 • ศศ.บ.

  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 • ศศ.บ

  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 • ศศ.บ

  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

การพัฒนาตนเอง

 1. ภูมิคุ้มกันเพีือการพัฒนาที่สมดุลและยั่งยืน
 2. นักบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฎ ระดับผู้อำนวยการศูนย์ฝสำนัก รุ่นที่2
สาขาวิชา

อาจารย์ประจำสาขา

0%
Drag View Close play