อาจารย์อาวุโส

อ.ปฏิยพรรณ เผือกสวัสดิ์

การศึกษา

  • บรรณารักษ์(ศศ.บ.)

    มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

  • บรรณารักษศาสตร์(ศศ.บ)

    มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

  • ศิลปศาสตร์บัณฑืต(ศศ.บ)

    มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

0%
Drag View Close play