สาขาวิชาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา

Bachelor of Arts Program in Social Sciences for Development

ชื่อปริญญา

ศิลปศาสตรบัณฑิต (สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา)ศศ.บ. (สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา)

Bachelor of Arts ( Social Sciences for Development)B.A. (Social Sciences for Development)

ปรัชญา - Philosophy

บัณฑิตสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนาเป็นผู้นำปฏิบัติการและส่งเสริมการจัดการพัฒนาอย่างมีคุณธรรมด้วยการใช้เทคนิควิทยาแบบสหวิทยาการเพื่อแก้ไขปัญหาและพัฒนาอย่างยั่งยืน


(ค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคเรียนละ 10,000 บาท ค่าธรรมเนียมแรกเข้า 1,500 บาท)

- ช่องทางการรับสมัคร 
http://ent.vru.ac.th/UPDATE/pages/Homepage.php
หรือ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ชั้น 2 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์

- ช้่องทางการติดต่อสื่อสาร
08-9846-3124 (อ.นริศรา)

-สิ่งอำนวยความสะดวก 
ห้องปฏิบัติการของสาขาวิชา สำหรับการจัดการเรียนการสอนแบบกลุ่ม
พื้นที่ภายในชุมชนเพื่อการลงมือปฏิบัติจริง
มุมศึกษาค้นคว้างานวิจัยของสาขาวิชา

- ความเชี่ยวชาญของอาจารย์ในสาขาวิชา
สาขาวิชาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา เป็นสาขาที่มีการเรียนรู้แบบสหวิทยาการ 
ดังนั้นอาจารย์ผู้สอนแต่ละคนจึงมีความเชี่ยวชาญที่ค่อนข้างหลากหลาย ทั้งด้าน
สังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ พฤติกรรมศาสตร์ รัฐศาสตร์ และรัฐประศาสนศาสตร์

- ผลงานเชิงประจักษ์ 
นักศึกษาได้ร่วมดำเนินกิจกรรมกับหน่วยงานภายนอกที่มีชื่อเสียง เช่น
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
ภายใต้ "โครงการรณรงค์ขับเคลื่อนการสร้างพลเมืองเพื่อประเทศไทยน่าอยู่" รุ่นที่ 2 และ 3วิสัยทัศน์ - Visions

อาจารย์

สาขาวิชาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา

Bachelor of Arts Program in Social Sciences for Development

นักศึกษา

สาขาวิชาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา

Bachelor of Arts Program in Social Sciences for Development

Download แบบฟอร์ม ข่าว ประชาสัมพันธ์

งานประกันคุณภาพ
bahislion bahislion bahislion bahislion bahislion bahislion bahislion bahislion bahislion bahislion bahissenin bahissenin bahissenin bahissenin bahissenin bahis com kralbet milanobet hilabet bahsegel
bahis siteleri betcup betebet betlike betovis betturkey betvole deneme bonusu veren siteler fenomenbet kalebet kralbet matadorbet milosbet piabet sahabet venusbet