นายมั่นตรง คงยาว

รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งการแข่งขันตกปลาหาเลี้ยงชีพ

จัดโดย สมาคมพ่อบ้าน
ณ หนองน้ำหน้าหมู่บ้าน
เมื่อวันที่ 3 - 5 ส.ค. 2564
รายละเอียดเพิ่มเติม

ปลาเล็กปลาน้อย