0 HUSOVRU HUSOVRU

ผลงาน รางวัล

นักศึกษา

นายมารึยัง ยังไม่มา

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

รางวัลอันดับหนึ่ง
รายการเมกาเชฟ

จัดโดย คณะกรรมการส่งเสริมการท่องเที่ยว
ณ ตึกลอยฟ้า
เมื่อวันที่ 9 - 18 ส.ค. 2564

sdfdfd,sdfdfd'

สาขาวิชาจิตวิทยา
Bachelor of Arts Program in Psychology

รางวัลssss,
ssss,

จัดโดย sssss,
ณ sssss'///
เมื่อวันที่ 9 - 11 ส.ค. 2564

นายมั่นตรง คงยาว

สาขาวิชาจิตวิทยา
Bachelor of Arts Program in Psychology

รางวัลอันดับหนึ่ง
การแข่งขันตกปลาหาเลี้ยงชีพ

จัดโดย สมาคมพ่อบ้าน
ณ หนองน้ำหน้าหมู่บ้าน
เมื่อวันที่ 3 - 5 ส.ค. 2564

นายแสนศักดิ์ หัสคำ

สาขาวิชาจิตวิทยา
Bachelor of Arts Program in Psychology

รางวัลอันดับหนึ่ง
การประกวดนอนกลางวัน ครั้งที่ 235

จัดโดย สมาคมนอนกลางวันแห่งประเทศไทย
ณ ห้องนอน
เมื่อวันที่ 1 - 2 ส.ค. 2564

นายเจด็ด คชฤทธิ์

สาขาวิชาจิตวิทยา
Bachelor of Arts Program in Psychology

รางวัลดาวรุ่งพุ่งแรง
รายการทำอาหาร

จัดโดย สำนักงาน
ณ วัดบ้านหนองเหล็ก
เมื่อวันที่ 1 ส.ค. 2564

0%
Drag View Close play